Fem sätt för ett långt liv

Fem Sätt För Långt Liv består av mjuka och långsamma terapeutiska rörelser i koordination och kombination med avslappning, koncentration, andningsövningar samt meditation för att stärka och balansera livsenergin i hela kroppen och stärka kroppens egen rehabiliteringsförmåga. Metoden är också en spännande och fascinerande väg till personlig och andlig utveckling.
 
Under 80- och 90-talet utövade 100 000-tals människor metoden dagligen i Beijing, där Qigong Mästaren Pu Guang har undervisat i många år innan han flyttade till Sverige. Endast Pu Guang har fullmakt från metodens huvudansvarige person (Zhang Men Ren) att lära ut Fem Sätt För Långt Liv utanför Kinas gränser.
 
I kurserna Medicinsk Qigong Etapp I och Etapp II får du lära dig den unika Qigongmetoden Fem Sätt För Långt Liv.