Vad är qigong?

Qi气:人体的能量

Gong功:训练方法

Qigong är en flera tusen år gammal träningsmetod från Kina som hjälper kroppen att läka sig själv.

Qi betyder energi och gong betyder arbete. När man tränar qigong så skulle man kunna säga att man arbetar med sina energier.

För länge sedan (i gamla tider) fanns inte läkemedel i Kina. Istället behandlade man sjukdomar genom tex. en kombination av tränings- och andningsmetoder. Man använde sig också utav koppning och massage. Detta gjorde man inte enbart för att få smärtor i kroppen att försvinna utan man ökade också kroppens motståndskraft mot skador orsakade av naturens element, som till exempel vind och kyla. Man kunde på så sätt hjälpa kroppen att återställa hälsa och förbygga sjukdomar.

I det gamla kinesiska medicinska verket ”Gule Kejsarens Inre Klassiker”, som skrevs för över tre tusen år sedan berättas det om att de centrala delarna av Kina ofta översvämmades. Gulafloden och Yangtzefloden ändrade ofta flöden i detta stora område. Klimatet var både fuktigt och kallt och de människor som levde i denna miljö hade ofta problem med muskel- och ledvärk, stelhet, diverse hälsoproblem och symptom liknande dem som vi känner igen vid reumatism idag.  

Människorna under denna period levde på att jord- och skogsbruk, fiske och övrigt som naturen gav. Deras liv och arbete var många gånger både hårt och tung. Stelhet och smärta i muskler tvingade människor att arbeta långsamt och ta många pauser. De upptäckte då att om de rörde sig långsamt lindrades deras smärta och värmen spreds som en ström i kroppen. 

Man provade att upprepa dessa långsamma rörelser och värmen i kroppen blev mer uppenbar. Försatte de att träna försvann med tiden smärtan.  

De provade att göra olika fysiska rörelser och behöll de som visade sig vara effektiva. Serier av rörelsekombinationer sattes samman och den medicinska qigongen hade skapats. Än idag skapas nya effektiva rörelser för välmående inom denna träningsform.

Samtidigt, på grund av det kalla vädret led många människor av förkylningar och de hade symtom på luftvägarna, som hosta och slem. Människorna behövde ofta ta djupa andetag för att fylla lungorna med luft. Samtidigt som de tog dessa djupa andetag gjorde de qigongrörelser och människorna tyckte att effekten blev bättre. Detta är orsaken till att medicinsk qigong innehåller andningstekniker som gör övningarna mer effektiva.

När man hade smärta i olika kroppsdelar märkte man också att man genom att slå på dessa kroppsdelar omedelbart kunde lindra smärtan. Man började fundera på om man kunde sätta samman dessa till något som hjälpte hela kroppen och gradvis uppstod metoder för självmassage som man idag övar tillsammans med medicinsk qigong.

Människor, som andra djur i naturen, behöver vila när de är trötta. För länge sedan kunde människan inte lägga sig medan de vilade eftersom däggdjur runt dem såg dem som föda. Istället för att ligga ner och vila satt människan vilket gjorde att deras hjärna kunde befinna sig i ett avslappnat tillstånd.

När de satt och vilade i detta tillstånd började de fundera över livet och frågor som: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Hur lever jag? Vem skapade världen? Hur fungerar världen?

Människors tankar kring dessa frågor gjorde att religion uppstod och så även den religiösa qigongen. Därför är egenskaperna hos religiös qigongmeditation och tänkande.

Om en person som utövar medicinsk qigong hamnar i en kamp med ett djur eller med andra människor, kommer hen omedvetet att fokusera på sinnets händer och fötter. Hen kommer att upptäcka att händer och fötter blir kraftigare just när de anfaller. Utifrån denna kunskap utvecklades en speciell qigongträningsmetod som blev till vår tids kung-fu qigong.  

Det finns idag tre huvudkategorier av qigong: medicinsk qigong, religiös qigong och kung-fu qigong.

Den medicinska qigongen är den som har fått störts spridning och som tränas av flest. Den religiösa qigongen och kung-fu qigongen bygger båda på medicinsk qigong. När människor pratar om qigong hänvisar de oftast till en medicinsk qigong.  

Qigong är en träningsform som är både förebyggande och behandlande.

Medicinsk qigong inte bara hjälper människor att övervinna sjukdomar som tex. reumatoid artrit och muskelstelhet utan kan även förbättra funktionen hos olika organ i människokroppen genom att stärka blodcirkulationen och därigenom stärka människans immunitet.

Genom att regelbundet träna qigong kan man alltså både vårda och bota sjukdomar samtidigt som man förebygger framtida problem.

 Enligt teorin om traditionell kinesisk medicin beror de olika fysiologiska funktionerna i människokroppen huvudsakligen på den normala driften av olika organ i kroppen, liksom den normala cirkulationen av gas, blod och kroppsvätskor.

Jag har undervisat i den filantropiska qigongmetoden "Fem Sätt För Långt Liv" i 30 år. Denna metod har hjälpt tusentals svenskar att bli av med lidande genom olika sjukdomar och dessa människor har stimulerat sina självhelande funktioner och framgångsrikt rehabiliterat sig.

Några av de vanligaste hälsoproblemen är:

  • olika typer av allergier (pollen, livsmedel, pälsdjur och elöverkänslighet)
  • skador i rörelseapparaten (nack- och ryggbesvär, whiplashskador, tennisarmbåge och musarm)
  • Värk (huvudvärk, migrän och reumatisk smärta)
  • Kvinnosjukdomar (menssmärta, infertilitet, övergångsbesvär, inkontinens)
  • Matsmältningsrubbningar (orolig mage, trög mage, förstoppning, gasbildning)
  • Övriga (stressrelaterade sjukdomar, utbrändhet, sömnproblem, depression, panikångest, högt blodtryck, cirkulationsproblem, diabetes, astma, tinnitus, fibromyalgi m.fl.)

 Medicinsk qigong kontra yoga

Qigong och yoga är båda omfattande träningsmetoder. Oavsett om det är qigong eller yoga man tränar finns det många olika genrer och övningar och övningsmetoder. Inom området qigong finns det tre kategorier: 1. Medicinsk qigong 2. Kung-Fu qigong 3. Religiös qigong

 Både qigong och yoga har metoder för meditation vilket kan göra det möjligt för utövare att uppnå syftet med avslappning av både hjärna och kropp.

Många människor som lever i vårt moderna samhälle har ofta sjukdomar orsakade av spänningar som tex. kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar som är de vanligaste och mest allvarliga. Oavsett om man utövar qigong eller yoga kan det effektivt förhindra förekomsten av sådana sjukdomar.

I det forna Indien hade människor inte kunskap om meridianer, så yogans rörelse följde inte meridianernas riktning som i qigong.

I medicinsk qigong, även om det finns många olika övningar, har de en sak gemensamt. Dess rörelser är väldigt långsamma. Man andas enligt på ett visst sätt tillsammans med en rörelse som mestadels följer en viss meridian*.

 Syftet är att upprätthålla den normala energifunktionen i människokroppen, liksom den normala cirkulationen av blod och kroppsvätskor, stärka utövarens energi och därmed stärka organens funktioner i människokroppen.

Medicinska qigongs rörelser är långsamma flödande rörelser som är enkla att utföra. Qigong är lämpligt för människor i alla åldrar, speciellt för medelålders och äldre. Yogans rörelser är svårare att utför och de flesta av dem är statiska. Det kan vara svårt för äldre människor att utföra dessa.

När man tränar qigong står de flesta människor upp och övar men det går också att ändra rörelserna så att man kan utföra dem efter vad kroppen klarar av. Det går även att utföra qigong sittande och liggande. Pu Guangs "Panda Qigong" är en metod där man sitter ner och över. Denna metod är särskilt lämpligt för dem som är gamla och svaga eller för rullstolsbundna.

När man utövar qigong betonar man energin från naturen och universumet. Är klimatet och vädret är lämpligt tränar människor oftast utomhus. Man tränar i frisk luft, lugn miljö, solig plats. Man tränar i skogen, öppna utrymmen, vid sjön, kusten, halvvägs uppför berget och andra platser. Utövaren har inga speciella krav för kläder. I Sverige utövar människor yoga, mestadels inomhus, och behöver ofta en yogamatta.

 

* Meridian: Det är en typ av kunskap om den mänskliga energicirkulationsvägen som har sitt ursprung i det forntida Kina. Det består av 20 huvudlinjer i ett tätt nätverk över hela kroppen. Huvudlinjen garanterar kroppens inre organ och kroppens och kroppens organ. Kontakt, kontakt med olika delar av kroppen och hela kroppens nätverk, se till att gasen, blodet, kroppsvätskan kan nå alla små platser, för att säkerställa den normala driften av mikrocirkulationen i kroppen, vilket säkerställer normal drift av kroppens ämnesomsättning och ett friskt liv.

29 Sep 2019