Kinesisk medicin

Den kinesiska civilisationen är en av värdens äldsta. Ur denna urgamla civilisation skapades den kinesiska medicinska traditionen, som är världens äldsta kända och kan följas tillbaka till förhistorisk tid.

TCM (Traditional Chinese Medicine) är ett samlingsnamn på ett stort antal olika medicinska inriktningar och behandlingsmetoder och har sina rötter mer än 5000 år tillbaka i tiden.

Dessa läkekonster tillämpas än idag inom den kinesiska sjukvården och hålls fortfarande levande och utvecklas i Kina. Den traditionella kinesiska medicinen har även spridits till många länder i Asien och dominerar deras medicinska tradition, t ex Japan, Korea, Vietnam. Många behandlingsmetoder är världsberömda t ex kinesisk örtmedicin, akupunktur, akupressur, kinesisk massage, moxa och qigong.

Som medicinskt system har den traditionella kinesiska medicinen sin grund i den kinesiska filosofins synsätt och betonar ett holistiskt förhållningssätt till både människan och naturen.

Under många tusen år har detta sofistikerade medicinska system byggts upp, vilket gör det möjligt att behandla sjukdom och upprätthålla hälsa.

Den traditionella kinesiska medicinen är en väl beprövad medicinsk kunskap som under många tusen år har hjälpt miljontals människor från generation till generation att upprätthålla en god hälsa. Modern medicinsk forskning brukar oavsiktligt bekräfta sanningar inom den traditionella kinesiska medicinen.

Kinesisk medicinsk kunskap kommer direkt från erfarenhet av behandling av människokroppen, inte från forskning i ett laboratorium, inte från djurförsök. Den kinesiska medicinska kunskapen har inte förändrats så mycket under flera tusen års utveckling, på grund av att den fungerar!

Nordiska Qigong Skolan & TCM Akademin utbildar terapeuter med grundkravet att alla ska lära sig kinesisk medicin. Vår undervisning i kinesisk medicin är omfattande och helt komplett enligt nedan:

Traditional Chinese Medicin (TCM) Grundläggande Teori

 

Yin Yang och Fem Element

TCM tillämpar dessa filosofiska begrepp för att förklara människokroppens konstruktion, fysiologi och patologi.

Zang Xiang Teorin om de inre organens manifestation i det yttre

Teorin förklarar de inre organens (Zang Fu), sinnesorganens fysiologiska funktioner, patologiska förändringar och inbördes relationer samt förhållandet mellan dessa och den yttre miljön. Teorin omfattar också människans mentala och psykiska aktivitet.

Qi, blod, Jing och kroppsvätskor

Qi, blod, Jing och kroppsvätskor är produkter av de inre organen såväl som grundmaterial för de inre organens aktivitet.

Meridianer och kollateraler (Jing Luo)

Denna teori handlar om meridiansystemets fysiologi och patologi samt förhållandet mellan meridianerna och de inre organen. Genom meridiansystemet kommunicerar olika delar av kroppen med varandra.

Etiologi

 • 6 exogena faktorer (vind, köld, sommarhetta, hetta, fukt och torka)
 • 7 emotionella faktorer (glädje, ilska, ledsenhet, sorg, grubbleri, fruktan och skräck)
 • Livsstilsfaktorer, fysiska skador, mm

Patologiska mekanismer

Här förklaras vilka mekanismer som ligger till grund för patologiska förändringar och deras utveckling. T.ex.: Zheng Qi - Xie Qi förhållande / Yin och Yang obalans /onormalt tillstånd hos Qi, blod och kroppsvätskor / de fem endogena faktorerna /obalans i de inre organens respektive meridianernas funktioner.

Diagnosmetoder

 • Inspektion/Observation (tungdiagnostik)
 • Lyssna och lukta
 • Utfrågning
 • Palpation (pulsdiagnostik)

 

Differentiering/Diagnosanalys

 • 8 principer Differentiering
 • Zang och Fu Differentiering
 • Qi och blod Differentiering
 • Meridianer och kollateraler Differentiering

 

Principer för behandling och förebyggande

 • Man behandlar sjukdom från grunden
 • Behandling syftar till att förstärka Zheng Qi och driva ut Xie Qi
 • Justera och balansera Yin och Yang i kroppen
 • Behandlingen utformas individuellt och hänsyn tas till årstid och geografiskt läge