Förenklad Yang-stil 24 former

Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan)

I det forntida Kina var Tai Chi en avancerad kampsport. Numera används den som både självförsvarsteknik och hälsogymnastik av miljoner människor I Kinas parker på morgonen.

Det finns fem olika Taichi-stilar, varav den ursprungliga är Chen-stilen.

Grundare av Tai Chi Chuan anses enligt legenden vara en taoistpräst vid namn Zhang Sanfeng, som levde på 1300-talet. Det finns en annan teori som menar att en Kung Fu mästare vid namn Chen Wangting, för omkring 400 år sedan, skapade Tai Chi Chuan genom att kombinera Qigong kunskap och olika kampsporter. Stilen fick sin benämning efter hans efternamn: Chen-stilen. Chen-stilen karakteriseras av en kombination av långsamma, mjuka och snabba, kraftfulla rörelser; stilen växlar mellan lugna, cirkelformade rörelser till sparkar, hopp, kast, krockar och slag.

Från Chen-stilen utvecklades för 150 år sedan Yang-stilen av Taichi mästare Yang Luchan. Stilen, som är uppkallad efter honom (Yang-stilen), består av långsamma, jämna runda rörelser. Den är lättare att utöva och har därför blivit mycket populär.

Yang Luchans söner lärde ut Tai Chi Chuan vidare till sina lärjungar och genom dessa lärjungar utvecklades ytterligare tre stilar: Wu-stil, Sun-stil och Wo-stil. Därför finns det fem olika stilar inom Tai Chi Chuan och alla är besläktade med varandra.

Undervisningen av Tai Chi Chuan var under lång tid hemlig i Kina, och fördes oftast vidare inom familjen och de närmaste lärjungarna. Under de senaste 60 åren har man emellertid upptäckt hur värdefull Tai Chi Chuan är för befolkningens hälsa. En speciell variant av Yang-stilen utarbetades 1956 och började läras ut i skolor, på arbetsplatser och inom hälso- och sjukvården. Denna stil, som är den vanligaste och populäraste i Kina idag, heter Förenklad Yang-stil 24 former.

Tai Chi kombinerar övningar av kropp, psyke och livsenergi som leder till ökat välbefinnande och en utveckling till ett mer medvetet, balanserat och harmoniskt liv. Tai Chi innehåller rörelser som utförs i ett kontinuerligt flöde med stor avspänning och följsamhet. Genom de långsamma och smidiga kroppsrörelserna i koordination med andningen tränas balans, nerver, muskelfunktioner och förmåga till anspänning och avspänning samt koncentrationsförmågan och den egna kroppskännedomen.

Tai Chi Förenklad Yang-stil 24 former tränar balans, koordination, koncentration, kondition, kroppskännedom, andningsövningar och ökar styrka, uthållighet och tålamod samt ger en energistärkande och mentalt lugnande effekt.

Förenklad Yang-stil 24 former innehåller 24 olika rörelsemönster. En väl utförd Tai Chi Chuan är mycket vacker att se på. Dessutom har många av Tai Chi Chuans rörelser poetiska namn. En av grundövningarna heter: ”Den vita tranan spänner ut sina vingar”, och övningen påminner visuellt om en fågel som börjar veckla ut vingarna.

Under de senaste 60 åren har man upptäckt hur värdefull Tai Chi Chuan är för befolkningens hälsa i Kina. För att underlätta för människor att lära sig Tai Chi, standardiserade en grupp Taichi mästare under 1950-talet, olika rörelser och träningsprogram och skapade den Förenklade Yang-stilen 24 former, Yang-stilen 36 former, Yang-stilen 48 former, Yang-stilen 66 former och Yang-stilen 88 former. Den Förenklade Yang-stilen 24 former är den kortaste och blev den populäraste av dem alla. Därför blev det denna form man började utöva inom hälso- och sjukvården, på skolor och arbetsplatser, samt hos allmänheten i Kina. 

Omfattande forskning har bedrivits i Kina för att vetenskapligt kunna visa vilka hälsoeffekter Tai Chi kan skapa i människokroppen. Man har kunnat konstatera att Tai Chi verkar effektivt mot olika kroniska sjukdomar/hälsoproblem bl.a. högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnproblem, benskörhet, depression, förstoppning, övervikt, dålig cirkulation, ryggbesvär m.fl. Dessutom har man upptäckt att immunförsvaret har stärkts hos personer som regelbundet utövar Tai Chi och att de sällan blir förkylda.

Sedan 1990 håller Pu Guang Taichi kurser för allmänheten i Sverige och mer än 1000 personer har lärt sig Tai Chi från honom. Han håller också kurser för studieförbund, företag, skolor t.ex. på danslinje på folkhögskola.

För att stärka hälsotillståndet hos våra blivande terapeuter, ingår Tai Chi träning i alla skolans yrkesutbildningar, t.ex. i utbildningarna till TCM Massage Terapeut, TCM Akupressurterapeut och Qigongterapeut, där Taichi träningen alltid är ett mycket uppskattat inslag.

Sedan 2006 utbildar Pu Guang även Tai Chi Instruktörer som kan lära ut den Förenklade Yang-stilen 24 former. 

I våra Taichi kurser undervisar Pu Guang den Förenklade Yang-stilen 24 former. Kurserna delas in i 4 steg och hålls som nybörjarkurs (steg 1) och fortsättningskurser (steg 2-4).