TCM Terapeut

3-årig utbildning till TCM terapeut

Denna 3-åriga TCM terapeut-utbildning är en heltäckande utbildning inom kinesisk medicin!

Nordiska Qigong Skolan & TCM Akademin är den enda skolan i Europa som har en utbildning av detta slag.

I denna 3-åriga utbildning på deltid får man lära sig tre behandlingsmetoder:
TCM massage, TCM akupressur och qigongterapi. När en TCM terapeut behandlar en klient kombinerar och växlar hen mellan dessa tre olika behandlingsmetoder i enlighet med klientens tillstånd.

Under och efter behandlingen kan terapeuten alltid bedöma behandlingens resultat med hjälp av energidiagnostisering.

Den fascinerande TCM terapin består av två delar: energidiagnostisering och energibalansering.

Under utbildningen övas en serie hemliga qigongmetoder för att hjälpa den blivande TCM terapeuten att:

  • tillgodogöra sig Qi från naturen
  • bygga upp och behärska sin livsenergi
  • utveckla den gudomliga förmågan att med sina händer känna energiblockeringar vid akupunkturpunkter och meridianer samt obalanser i de inre organen hos klienten
  • utföra energibehandling/bioenergi healing.

Denna TCM terapeututbildning ger inte rättighet att lära ut qigong, men utbildningen ger behörighet att ansöka till Pu Guangs qigonginstruktörsutbildning.

Läs mer i Pu Guangs blogg om hur han använder sig av de tre behandlingsmetoderna: TCM massage, TCM akupressur och Qigongterapi och framgångsrikt behandlar olika klienter.
Du kan också läsa mer under följande länk:   tcm-terapeut-utbildning.pdf

Utbildningsstart: 19-23 juli, 2023

 

För intresseanmälan: Skriv kurs du önskar gå i ämnesfältet och dina personuppgifter i meddelandefältet. 


(Lämna tom)