Qigongterapeut

3-årig utbildning till Qigongterapeut

Denna 3-åriga qigongterapeut-utbildning är en heltäckande utbildning inom kinesisk medicin!

Nordiska Qigong Skolan & TCM Akademin är den enda skolan i Europa som har en utbildning av detta slag.

I denna 3-åriga utbildning på deltid får man lära sig tre behandlingsmetoder:
TCM massage, TCM akupressur och qigongterapi. När en qigongterapeut behandlar en klient kombinerar och växlar hen mellan dessa tre olika behandlingsmetoder i enlighet med klientens tillstånd.

Under och efter behandlingen kan terapeuten alltid bedöma behandlingens resultat med hjälp av energidiagnostisering.

Den fascinerande qigongterapin består av två delar: energidiagnostisering och energibalansering.

Under qigongterapeututbildningen övas en serie hemliga qigongmetoder för att hjälpa den blivande qigongerapeuten att:

  • tillgodogöra sig Qi från naturen
  • bygga upp och behärska sin livsenergi
  • utveckla den gudomliga förmågan att med sina händer känna energiblockeringar vid akupunkturpunkter och meridianer samt obalanser i de inre organen hos klienten
  • utföra energibehandling/bioenergi healing.

Denna qigongterapeututbildning ger inte rättighet att lära ut qigong, men utbildningen ger behörighet att ansöka till Pu Guangs qigonginstruktörsutbildning.

Läs mer i Pu Guangs blogg om hur han använder sig av de tre behandlingsmetoderna: TCM massage, TCM akupressur och Qigongterapi och framgångsrikt behandlar olika klienter.

Utbildningsstart: 20-22 maj 2022

 

För intresseanmälan: Skriv kurs du önskar gå i ämnesfältet och dina personuppgifter i meddelandefältet. 


(Lämna tom)