Pandametoden

Det finns ingen Qigong metod som är specifikt utformad för människor med rörelsehinder, exempelvis för dem som är rullstolsburna, som drabbats av trafikolycka eller drabbats av sjukdomar som polio, ms, stroke etc. De har ofta svårt att öva vanlig medicinsk qigong på ett bra sätt. Dessutom finns det inte heller andra lämpliga träningsmetoder som effektivt kan hjälpa dessa människor att rehabilitera sig.
 
Sedan 1991 när Pu Guang började resa runt i landet och undervisa i den medicinska qigong metoden Fem Sätt För Långt Liv, har han mött många personer med rörelsehinder och började upptäcka att det saknas en lämplig medicinsk qigongmetod anpassad för dem. Då fick han idéen att utveckla en qigongmetod för dem.
 
1997 fick Pu Guang i uppdrag från RTP (Riksförbundet för trafik- och polioskadade) att undervisa medicinsk qigong för deras medlemmar i Luleå och Umeå. Inför detta började Pu Guang observera och studera olika hälsotillstånd hos rörelsehindrade och kunde sedan skapa en medicinsk qigong metod genom att vidareutveckla en flera tusen år gammal kinesisk qigongkunskap. Han har noga testat och justerat alla rörelsemönster med sin livsenergi och sett vilken effekt denna qigongmetod får i kroppen. På grund av metodens lugna, harmoniska karaktär och att den kan övas sittande, döptes den till Pandametoden.
 
RTP medlemmarna övade Pandametoden och upplevde mycket positiva effekter på olika sätt: kroppen blev mjukare, rörligare, varmare, smärtan lindrades betydligt, vissa blev helt smärtfria, domningar i kroppsdelar försvann, illamående och huvudvärk försvann, t.o.m. kunde en deltagare öppna sin hand som hon inte kunnat öppna alls på flera år. Alla deltagare uppskattade denna metod mycket. 
 
Pandametoden är en kombination av energi-, rörelse-, och andningsövningar samt mentala övningar. Man tränar också avslappning, meditation, koncentration, kroppskännedom och psykisk balansering.
 
Metoden kan övas sittande eller stående och inriktar sig till rörelsehindrade t.ex. rullstolsburna, de som drabbats av trafikolycka eller drabbats av sjukdomar som polio, ms, stroke etc. Metoden passar även utmärkt för övriga människor.
 

Nordiska Qigong Skolan utbildar Qigonginstruktörer i Panda Metoden.