Qigongkurs Etapp 3

Denna etapp består av tre fristående helgkurser, i vilka man får lära sig de resterande tre Qigongmetoderna ur Wu Zang Gong:

Metod för Hjärtat: An Shen Yang Xin Gong 

Metod för Mjälten: Jian Pi Yang Sheng Gong   

Metod för Lungorna:  Xuan Fei Yi Qi Gong 

Förkunskapskrav: Medicinsk Qigong Etapp II

I samtliga etapp III kurser repeteras alla övningar från Etapp I och II:

Åtta Metoder Att Stärka Kroppen

  • Song Jing Gong, Yang Qi Fa      
  • Fem Sätt För Långt Liv 
  • Qiang Shen Gong (Njurövning)
  • Jian Gan Fa (Leverövning)
  • Shou Gong (Avslutningsövning)
  • Dao Yin Fa, Chan Dou Gong (Metoder för att avlägsna negativa energier)