Slapp dialys med hjälp av Traditionell Kinesisk Medicin (TCM)

En 70-årig man kom till Pu Guang. Han hade mycket högt blodtryck och fick äta många olika mediciner för att hålla det nere. De mediciner han åt skadade hans njurar. Eftersom kroppen inte kunde hålla vätska var han tvungen att kissa var 10:e minut både dag och natt.

Läkare konstaterade att hans njurar bara hade 13% kapacitet och att han skulle behöva njurdialys.

En granne till honom berättade om Pu Guang. Han kom till Härnösand för att söka hjälp.
15 dagar efter behandlingen hörde han av sig och berättade med stor glädje att hans njurar hade börjat fungera normalt. På natten behöver han nu bara stiga upp ett par gånger och på dagen kissade han varannan timme. Han skrattade och sa att ”Jag tror inte på kinesisk medicin men jag tror på dig, trots att jag inte förstår hur det kan fungera”.

När man blir äldre blir kroppens funktioner svagare, medicinens biverkningar kan ytterliga försvaga dessa funktioner. I Kina söker därför äldre människor hjälp med behandling, i första hand utan läkemedel.
Många män har problem med prostatan och kvinnor med inkontinens, och de som får hjälp av Pu Guang blir mycket nöjda. Behandlingen innefattar diagnosticering, kinesisk massage (Tui Na), akupressur (akupunktur utan nålar) och energibalansering. 

 

 

10 Jul 2019