Stroke

En tidigare kursdeltagare till Pu Guang ringde och bad om hjälp, eftersom hon fått stroke en månad tidigare och hade trott att det berodde på hennes astmaanfall. Hon har haft astma sedan hon var litet barn och har ätit mycket mediciner under hela livet. Efter samtalet ordnade Pu Guang så att hon fick behandling av honom i Stockholm.

Efter en noggrann TCM diagnosistering, gav Pu Guang henne då en helhetsbehandling, som är en kombination av TCM massage, TCM akupressur och energibehandling. Direkt efter behandlingen blev hon glatt överraskad av att hon kunde andas fritt och att allt slem i luftrören var borta! Det var första gången i hennes liv, som hon upplevde att hon kunde andas normalt. Pu Guang talade om för henne att det fortfarande fanns mycket slem i hennes lungor, men genom behandlingen hade han stärkt hennes lungors funktion, så att en fortsatt utrensning av slem kunde ske.

Därefter gick hon till Akademiska Sjukhuset i Uppsala och begärde att de skulle ta en röntgenbild av lungorna. Detta förvägrades henne till en början. Till slut fick hon ändå ta röntgenbilden och det visade sig att hela höger lunga var fylld med slem och vätska. Dessutom fanns en tumör, vid högra bronken, som blockerade vägen. Tumören hindrade luften från att komma in och hindrade slemmet från att komma ut ur den högra lungan. Läkarteamet gav henne två alternativ: 1) att ta bort hela höger lunga 2) att ta bort tumör och bronken, och sen ersätta bronken med ett konstgjort luftrör. Läkarna kunde dock inte garantera att operationen skulle vara riskfri.

Medan hon väntade på operation hostade hon ut stora mängder slem. Det var en läkande effekt av Pu Guangs behandling. När hon fick kallelsen till operation mådde hon ganska bra. Läkaren tog en ny röntgenbild på hennes lungor, och blev överraskad av att upptäcka att det på bilden inte syntes spår av varken slem eller vätska. Dessutom var tumören borta! Läkarna utbrast att det var ett mirakel! Det var ofattbart! Detta hade aldrig tidigare hänt i den svenska sjukvården! De förstod inte hur det kunde ske?

Klienten, som själv är läkare, förstod att det var tack vare Pu Guangs behandling som miraklet inträffat. När hon träffade Pu Guang igen i oktober, så TACKADE hon för att han hade räddat hennes liv! Hon berättade att även hennes livslånga astma var borta! Efter Pu Guangs behandling har hon nu, sedan april månad, kunnat vara utan astma- medicinen.

Kroppen har en fantastisk självläkande förmåga. Pu Guangs behandling inriktar sig att stärka denna förmåga; alltså att hjälpa kroppen att läka sig själv.

 

9 Jul 2019